Ghost town: A journey to the heartland

Ghost Town: A journey to the heartland är ett pågående fotoprojekt som utforskar och skildrar avfolkningen i Västerbottens inland. Samtidigt som allt fler småorter och byar sakta försvinner pågår fortfarande livet för de som stannat kvar.